II Walne zgromadzenie 2006

Jesteśmy już po obradach Walnego Zgromadzenia w Krasnobrodzkim Towarzystwie, podczas których został uzupełniony skład Zarządu. Do pełnienia funkcji V-ce Prezesa ds. sportu wybrano Stanisława Maruszaka a na Sekretarza kol. Tomasza Olszewskiego. Zebrani uchwalili budżet oraz Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2006, ze szczegółami można zapoznać się otwierając linkę sport. Część członków towarzystwa w dniu 28 stycznia pracowała przy odśnieżaniu lodu na zbiornikach wodnych, odkuwaniu michów wycinaniu przerębli i wierceniu dziur w celu sprawdzenia sytuacji pod lodem.