Powstanie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego

Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie zostało zawiązane w dniu 3 października 2004 roku z siedzibą w Krasnobrodzkim Domu Kultury mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 26.

Podczas Zebrania Założycielskiego podjęto również uchwały w sprawie: zatwierdzenia Statutu Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim oraz dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego.

W skład Komitetu Założycielskiego weszły następujące osoby:

 1. Bartnik Ryszard
 2. Monastyrski Jan
 3. Olszewski Marek
 4. Maruszak Adam
 5. Oszmaniec Marian
 6. Walaszek Jacek
 7. Kościński Andrzej
 8. Maruszak Stanisław
 9. Czerwonka Antoni
 10. Sochan Stanisław
 11. Lalik Jan
 12. Olszewski Kazimierz
 13. Roczkowski Jan
 14. Oś Janusz
 15. Grela Wojciech

Wędkarze Ci są z Krasnobrodu i okolic o bogatym doświadczeniu oraz z wieloletnim stażem w działalności organizacyjnej i społecznej, dla których głównym celem działalności Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego jest stwarzanie dogodnych warunków wędkarstwa oraz organizacja wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji. Rozwijanie wśród członków umiłowania przyrody i krzewienie znajomości zasad gospodarki rybacko – wędkarskiej, kształtowania postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działania na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

Dlatego tez, Komitet Załozycielski po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji wystąpił do Sądu Rejonowego – Sąd Gospodarczy XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o rejestrację. Sąd w dniu 28.01.2005 r. dokonał wpisu pod numerem 0000221401 w pozycji nr 2 KRS.