Zakaz wędkowania

Do dnia 30 października 2021 r. zostaje wprowadzony zakaz wędkowania ryb drapieżnych na zbiorniku będącym pod opieką Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego. Zakaz zostaje wprowadzony od 15 października 2021 r. w związku z rozpoczęciem planowych zarybień jesiennych rybami z gatunku: szczupak i sandacz. Szczegółowe informacje są rozwieszane na bieżąco nad zbiornikiem.