Autor: Janusz Oś

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KTW w dniu 11 lutego 2024 roku o godz. 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum wyznacza się termin drugi na godz. 10.45,...

Relacja z zawodów wedkarskich

W dniu 3 czerwca 2023 roku odbyły sie zaody spinningowe o mistrzostwo Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, po których odbyły się również zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka. W pierwszych z wymienionych powyżej tj. w zawodach...

Prace na rzecz Towarzystwa

Prace na rzecz Towarzystwa

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zaprasza w sobotę 1 kwietnia 2023 roku na godzinę 8.00 nad zbiornik celem odpracowania prac społecznych na rzecz Towarzystwa. Zbiórka uczestników zaplanowana jest przy budynku dawnej przepompowni od strony rzeki...

Walne Zgromadzenie w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zaprasza wszystkich członków Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego na  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 12 lutego 2023 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego odbędą się w Krasnobrodzkim Domu Kultury mieszczącym się przy...

Jesienne zarybienia zbiorników w KTW

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego jesienią br. przystępuje do planowanego zarybienia zbiorników wodnych będących pod opieką towarzystwa. Zarybienia będą odbywały się w kilku partiach i przy sprzyjających warunkach pogodowych z okresami zakazu wędkowania, dlatego też...

Mini maraton wędkarski – wyniki

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zorganizował dla wszystkich chętnych zawody wędkarskie w dniu 24 września (sobota) 2022 r. Zawody rozpoczęły się od zbiórki 30 uczestników na grobli przy parkingu za stadionem miejskim o godz. 6.30....