Relacja z gruntowych zawodów wędkarskich organizowanych podczas Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego

W sobotę 9 lipca 2022 roku odbył się Krasnobrodzki Piknik Rybacki, którego organizatorem był Krasnobrodzki Dom Kultury. Wydarzenia piknikowe rozpoczęły się bardzo wcześnie rano, bo już od godz. 6.00 nad krasnobrodzkim zalewem gromadzili się sympatycy wędkowania, aby o godz. 6.30 zgłosić swój udział w „Gruntowych zawodach wędkarskich”. Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów i partnera – Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, które wspierało organizację i promocję tego wydarzenia, zawody zgromadziły rekordową liczbę – 61 uczestników. Po ich rejestracji i losowaniu stanowisk rozpoczęło się wędkowanie, które trwało do godz. 12.00.

                Po zakończeniu łowienia sędziowie: Paweł Sachajko i Andrzej Kasprzyk przystąpili do ważenia ryb w celu wyłonienia zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych (I – do lat 15, II -16-18 lat i III – pow. 18 lat), w których rozgrywane były zawody. O zwycięstwie decydowała największa waga złowionej ryby.

                Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I – do lat 15

I miejsce – Franio Gielmuda (4-latek – najmłodszy uczestnik zawodów)

II miejsce – Stanisław Gorzkiewicz

III miejsce – Natalia Kwika

Kategoria II – 16-18 lat

I miejsce – Wojciech Stawnicki

II miejsce – Karol Kwika

III miejsce – Jakub Mróz

Kategoria III – pow. 18 lat

I miejsce – Krzysztof Słupski

II miejsce – Mariusz Małka

III miejsce – Tadeusz Gradziuk

                Na zakończenie zawodów zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział oraz drobne upominki, które wręczali dyrektor krasnobrodzkiego Domu Kultury Mariola Czapla i prezes Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego Wiesław Tkaczyk.

                Uczestników zawodów odwiedził redaktor TVP 3 Lublin Bogdan Jędruszko, a krótka relacja z tej wizyty została wyemitowana w Panoramie Lubelskiej o godz. 18.30.

Zawody były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo

 i Morze” na lata 2014-2020, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”.