Otwarte zawody spławikowe o Puchar Starosty Zamojskiego o mistrzostwo KTW na rok 2022.

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zorganizował dla wszystkich chętnych otwarte zawody spławikowe o Puchar Starosty Zamojskiego, będące jednocześnie rywalizacją o mistrzostwo Towarzystwa na rok 2022. Zawody zaplanowano na dzień 1 maja 2022 roku. Zbiórka uczestników o godz. 6.20, zgłoszenie na listę i krótki instruktarz, na godz. 6.30 zaplanowane było losowanie stanowisk a następnie ich zajęcie. Wędkowanie rozpoczęło się o godz. 7.15 a zakończyło o godz.11.45. Następnie sprawne, komisyjne ważenie ryb i wypuszczenie żywych do wody. Do zawodów w ramach XVII Majówki Roztoczańskiej zgłosiło się 29 wędkarzy, którzy rywalizowali w otwartych wędkarskich zawodach spławikowych o Puchar Starosty Zamojskiego i o mistrzostwo KTW. Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów:

I miejsce – Piotr Milczuk

II miejsce – Wiktor Kostrubiec

III miejsce – Maciej Lizut

Na podsumowaniu zawodów gościliśmy Wicestarostę Zamojskiego Witolda Maruchę, który podziękował zawodnikom za sportową rywalizację i najlepszym zawodnikom wręczył okolicznościowe dyplomy i nagrody. Przy tej okazji Wiesław Tkaczyk Prezes Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego podziękował Panu Staroście za ufundowanie nagród oraz wspieranie naszej działalności. Na zakończenie wspólne pamiątkowe zdjęcie przy tej okazji podziękowania dla Pani Dyrektor KDK za sesję zdjęciową z zawodów. Kto dysponował czasem i miał ochotę, mógł zostać na ognisku integracyjnym po zawodach, by dzielić się wrażeniami nie tylko z zawodów.