Wędkarskie podsumowanie roku

W bogaty krajobraz gminy Krasnobród wrośnięta jest działalność stowarzyszeń non profit. Jedno z nich to Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie, które już po raz szesnasty podsumowało swoją działalność za rok 2019. Obrady Walnego Zebrania zaplanowane na 23 lutego 2020 roku swoją obecnością zaszczycił burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Wszyscy zainteresowani z wielką uwagą wysłuchali sprawozdań statutowych organów Towarzystwa. Zatem z informacji Zarządu Towarzystwa dowiadujemy się, że w omawianym roku do Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego przystąpiło 29 nowych członków. Tak więc Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie w 2019 r. liczyło 198 członków, w tym 5 członków młodzieżowych. Bardzo ważną działalnością Zarządu Towarzystwa było prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej na dzierżawionym zbiorniku wodnym. Główny cel tej działalności to racjonalne zarybienia uwzględniające: powierzchnię lustra wody, liczbę członków Towarzystwa, presję wędkarską związaną z okresem wakacyjnym i nabywaniem pozwoleń na wędkowanie przez osoby niezrzeszone i sugestie wędkarzy. W każdym dotychczasowym roku swojej działalności Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie przeznacza większość uzyskanych środków na zakup materiału zarybieniowego. I tak, w mijającym roku wydatkowano kwotę ponad 65 tys. zł, za którą został zakupiony materiał zarybieniowy w postaci różnych gatunków ryb w liczbie 9,8 t. Na uwagę zasługuje fakt ponownego po kilku latach zarybienia jesiotrem, a także: karpiem, karasiem oraz sporą ilością szczupaka i okonia.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal dużo uwagi poświęcił wydarzeniom, które miały miejsce w minionym sezonie wakacyjnym. Następowało wtedy okresowe śnięcie ryb, z uwagi na braki odpowiedniej ilości wody zasobnej w tlen. Sytuacja ta była niezależna od działań Towarzystwa i Gminy Krasnobród. Próby poprawy jakości i ilości wody doprowadzanej z rzeki Wieprz były w tym okresie bardzo ograniczone. Burmistrz powtórnie poinformował o możliwości napełniania i wymiany wody w zalewie. Przy każdej takiej okazji wszyscy są przez niego informowani, że dopiero w trzeciej kolejności (po nienaruszalnym przepływie tzw. biologicznym na jazie, a następnie napełnianiu rybnych stawów hodowlanych na Podzamku i Hutkach, jak to zostało określone w obowiązującej decyzji wodnoprawnej) istnieje możliwość napełniania zalewu przez gminę. 

Po zasięgnięciu opinii u okolicznych hodowców ryb, w związku z zaistniałą sytuacją w roku minionym, Zarząd w porozumieniu z Burmistrzem postanowił zwiększyć ilość wapna do 6 t, przeznaczonego do dezynfekcji wody. Ma to ograniczyć rozwijanie się wszelkiego rodzaju chorób ryb oraz namnażanie bakterii i sinic, które zabierają znaczne ilości tlenu z wody i są przyczyną śnięcia ryb. W tym też celu Towarzystwo zakupiło łódź za kwotę 2000 zł, za pomocą której po całym akwenie wodnym kilkakrotnie będzie rozwożone i rozsypywane wapno.

W drugiej części obrad podjęto również decyzje o przyjęciu budżetu na 2020 rok, w tym wydatki na zarybienia, na poziomie ubiegłego roku, oraz decyzje dotyczące kalendarza imprez sportowych na rok bieżący. Nie wiadomo jednak, czy realizacja planowanych zamierzeń nie będzie stała pod wielkim znakiem zapytania, w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Miejmy nadzieję, że obostrzenia związane z walą z koronawirusem będą krótkotrwałe i sprzyjające okoliczności pozwolą nam wszystkim na wędkowanie, czego życzymy sobie i kolegom po kiju.

Zarząd KTW