Walne Zgromadzenie w KTW

W dniu 22 lutego 2015 roku w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, na które przybyło ponad 100 wędkarzy. 
Po dość burzliwym początku przystąpiono do składania sprawozdań z działalności organów Towarzystwa za roku 2014. W imieniu Zarządu sprawozdanie złożył Marek Olszewski Prezes Zarządu, a Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Edward Buczak, sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego złożył członek Zygmunt Kietliński, w uzupełnieniu swoje sprawozdania złożyli również Andrzej Kościński – Rzecznik Dyscyplinarny oraz Krzysztof Kasprzyk – Komendant Straży Wędkarskiej. Po dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium dla Zarządu Towarzystwa. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu na czteroletnią kadencję tj. 2015-2018. 
  W wyniku głosowania dokonano wyboru siedmioosobowego składu Zarządu spośród trzynastu zgłoszonych kandydatów. Zarząd Towarzystwa na swoim pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po wyborach ukonstytuował się następujący sposób: Marek Olszewski – prezes, Stanisław Maruszak – v-ce prezes ds. organizacyjnych, Roman Gradziuk – v-ce prezes ds. sportowych, Tomasz Olszewski – Sekretarz, Halina Szewczuk – Skarbnik, Marcin Nowosad członek Zarządu oraz Jan Monastyrski – członek Zarządu-gospodarz. Trzyosobową Komisję Rewizyjną tworzą: Michał Karpyszyn – Przewodniczący oraz członkowie Wiktor Wołgajew i Tadeusz Grzybkowski. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Jarosława Ożgę na Przewodniczącego, Pawła Sachajko na v-ce Przewodniczącego, Krzysztofowi Podolakowi przypadła funkcja Sekretarza, a na członków Sądu powołano Tadeusza Palonkę i Stanisława Sochana. W dalszej części obrad uchwalono budżet na rok 2015 oraz Kalendarz Imprez Sportowych, podjęto również uchwały o ekwiwalencie w wysokości 30 zł za nieodpracowane prace społeczne na rzecz Towarzystwa i dokonanych zmianach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2015 roku.