W 2013 zamknęliśmy IX rok działalności Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego

Niski stan wody w rzece Wieprz, w trakcie sezonu urlopowego, sprawił, że wiosną 2013 roku Gmina Krasnobród przystąpiła do pogłębiania zalewu wypoczynkowego, a ściśle rzecz ujmując, tej części akwenu gdzie zlokalizowane są kąpieliska. Wymusiło to najpierw opuszczenie wody z części, a następnie z całości zbiornika, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że zmuszeni byliśmy do odłowów ryb w niezbyt sprzyjających warunkach . Tylko dzięki dużemu zaangażowaniu kilkudziesięciu członków towarzystwa udało się ryby odłowić i przerzucić do pozostałej części akwenu, w której była odpowiednia ilość wody. Szacuje się, że w trakcie dwu dni odłowów przerzucono ok. 3 t różnych gatunków ryb. Nasze towarzystwo zrzesza 170 członków stałych oraz również osoby wędkujące w ramach dobrowolnych opłat wnoszonych na zarybianie w trakcie urlopów wypoczynkowych spędzanych w Krasnobrodzie i okolicach, powoduje to, że na Zarządzie spoczywa niemały trud prowadzenia racjonalnej gospodarki wędkarskiej oraz prowadzenia dość aktywnej działalności bieżącej. Aby każdy wędkujący miał frajdę z częstych brań i efektów w postaci złowionych okazów podczas zasiadki na ryby. Dlatego jak co roku należało wcześniej zadbać o zarybienia, które zostały dokonane w 2013 roku. Zakupiono 300 kg szczupaka, 1000 kg karpia kroczka oraz 750 kg karpia handlowego i 1000 kg karasia srebrzystego. Jak widać z powyższego zestawienia w roku 2013 dokonano zarybienia łącznie w ilości 3 t 50 kg ryb. Podczas Walnego Zebrania Członków KTW, które odbyło się 23 lutego, wysłuchano sprawozdań z działalności oraz przyjęto plany finansowe na rok 2014, w którym zaplanowano również zakupy materiału zarybieniowego, a planowane są oprócz tych gatunków wymienianych wcześniej, również sprowadzenie wiosną jazia i jesiotra. Jak poinformował podczas zebrania Prezes Marek Olszewski na zakupy ryb w tym roku, planowane jest 90% uzyskanych dochodów z zebranych składek i opłat. W trakcie WZC przyjęto również Kalendarz Imprez Sportowych w celu popularyzacji sportu wędkarskiego w naszym towarzystwie, w którym zaplanowano:

1) 26 kwietnia zawody mistrzowskie – techniką spławikową,
2) 19 lipca zawody w ramach obchodów Dni Krasnobrodu – techniką spławikową
3) 27 września zawody mistrzowskie – techniką spinningową

Należy również dodać, że Zarząd zniósł wprowadzone zakazy, z tym warunkiem, że łowienie okonia metodą spinningową będzie możliwe dopiero od początku maja. Biorąc powyższe pod uwagę oraz lekkie warunki zimowe powodujące, że ryby nieźle przezimowały i są w dobrej kondycji, co oznacza, że nie jeden z wędkarzy będzie zadowolony z połowów w 2014 roku na wodach będących pod opieką Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego. Z wędkarskim pozdrowieniem do zobaczenia nad wodą.