Kolejny rok działalności Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego

Minął kolejny rok działalności Towarzystwa, rok pełen zmian i niepewności, które związane były  przede wszystkim z rozbudową zalewu, a ściślej rzecz ujmując łączenia zbiorników w jeden akwen wodny. Zakończenie prac zaplanowano na połowę czerwca tego roku. Natomiast pierwsze napełnienie wody planowane jest wczesną wiosną i wtedy możliwe będzie zakupienie ryb na wiosenne zarybienia. W związku z rozbudową i wstrzymaniem intensywnych zarybień (a mimo to 3 t 600 kg wpuszczono do zbiornika w roku 2011), na wiosnę planowane są dość duże zarybienia z uwagi na powierzchnię połączonego akwenu, który będzie wynosił ponad 17 ha lustra wody. Aby te plany się ziściły członkowie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego spotkali się na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 stycznia 2012 roku. Przybyło ponad 70 członków, którzy wysłuchali najpierw sprawozdań z działalności organów Towarzystwa za rok 2011 a następnie podejmowali uchwały, które będą obowiązywały w 2012 roku. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Kazimierz Misztal Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiesław Chmielowiec Burmistrz Krasnobrodu oraz Wojciech Wyszyński Kierownik referatu ds inwestycji UM, którzy podkreślali w swoich wystąpieniach ważną rolę Towarzystwa oraz wzorową współpracę z samorządem. Padły również deklaracje o dalszej współpracy po zakończeniu inwestycji. Z uwagi na prace i późne oddanie do użytkowania zbiornika ustalono jedynie ilość zawodów wędkarskich w roku 2012 pozostawiając Zarządowi określanie terminów i miejsca rozgrywania imprez, o których informacje będą rozwieszane nad zbiornikiem i stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Jak każdego roku także i tym razem przyjęto kolejnych członków Towarzystwa, których liczba na koniec 2011 roku przekraczała już 180 członków. Mamy świadomość odpowiedzialności jaka na nas ciąży. Jak wielkie jest oczekiwanie ze strony wędkarzy, którzy przyjeżdżają do Krasnobrodu wraz z rodzinami na wypoczynek. Warunki jakie zastaną w tym roku będą wyśmienite. Dużo ciekawych miejsc do wędkowania, odpowiednia ilość dokonanych zarybień, powinny sprawić mnóstwo satysfakcji z pobytu w Krasnobrodzie. Do zobaczenia nad wodą!